ВЪЗДУШЕН АСЕПТИЗАТОР

ФИКСИРАН ВЪЗДУШЕН АСЕПТИЗАТОР С УЛТРАВИОЛЕТОВО ТРЕТИРАНЕ

Всеки фиксиран асептизатор е снабден с ултравиолетов източник, емитиращ бактерицидна лента 2537 А. Предлагат се три вида продукти:

-AF100 U.V. Предпазна бактерицидна бариера, предназначена за монтаж над врати. Неговите две тангенциални турбини генерират вертикален въздушен поток с дебит  300 m³/h.

-AF200 U.V. Предпазна бактерицидна бариера, предназначена за монтаж на стена. Неговите две тангенциални турбини генерират вертикален въздушен поток с дебит  300 m³/h.

-AF300 U.V. Предпазна бактерицидна бариера, предназначена за монтаж на тавана над работното място. Използва се само в отсъствие на персонал. Ефикасна за  30 m³ въздух.

Бактерицидната бариера и уреда за стенен монтаж са оборудвани с брояч на работните часове, показващ времето на емитиране от улгравиолетовите източници.