МОБИЛЕН АПАРАТ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА AQUADEM – B MOBIL RO

Апаратите за обратна осмоза от серията AQUADEM – B MOBIL RO предлагат следната функционалност:

  • Шаси изработено от неръждаема стомана
  • Кондуктометър за наблюдение на данните за електропроводимостта на чистата вода
  • Манометър за наблюдение на налягането на изхода на мембраните
  • Манометър за наблюдение на налягането на входа на мембраните
  • Предупредителен светлинен сигнал за промиване на омекотителя
  • Предупредителен сигнал за пълен танк
  • Предупредителен сигнал за празен танк
  • TLC мембрана