СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

Обратната озмоза се считана за най-ефективния метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

Системата подобрява вкусовите качества на водата, отстранява хлор и други органични съединения. Тя премахва органични замърсители, детергенти и пестициди с размери 0.0001-0.001µm и разтворени във водата алуминий арсен, мед, бактерии, живак, цинк, бикарбонат, бром, желязо, флуорид, калций, хлор, хром, олово, магнезий, манган, трисулфат, никел, селен, нитрат, фосфат, сребро, натрий, вируси от 96-99%. Капацитетът на системата е: 50-70 л./ч

Стойността на пречистената вода е няколко пъти по-ниска, отколкото цената на минералната вода в бутилки, а качеството и е гарантирано.