Станция за ръчно дрениране VID

Станцията за ръчно дрениране е конструиран и произведен в съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително до изискванията за безопасност, както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива 73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ), Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната съвместимост, определена от Директиви 92/3/СЕЕ и 93/68/СЕЕ).

Използването на оборудването е само в привилегията на професионален, оторизиран и обучен персонал.

Станцията за ръчно дрениране VID e предназначена за изхвърляне, изплакване и дезинфекция на хигиенични подлоги, обикновено използвани в болничните помещения.

Станцията за ръчно дрениране включва:
промиваща система с 10 литра капацитет
дрениране чрез U – видна тръба
чучур (тип “лебедова шия”)
решетка от неръждаема стомана
ръчен смесителен вентил (опционално)
пост за дезинфекция с гъвкав маркуч и накрайник пистолет (опционално)

Станцията за ръчно дрениране може да се използва за следните операции:
изпразване на подлоги, при изправена неръждаемата стоманена решетка.
активиране на промиващата система чрез дърпане на ръчката в горната част на уреда
разполагане на до 5 подлоги на решетката, когато тя е в хоризонталното си положение.
изплакване на подлогите, благодарение на маркуча за дезинфекция
изпразване на подлога, след изплакване
дезинфекция на подлога
изпразване на подлога, след дезинфекция